Nalatenschapsadviseur

Na het overlijden worden nabestaanden vaak geconfronteerd met allerlei zaken die geregeld moeten worden. Zo kunnen wij helpen met de boedelinventarisatie, nalatenschapsafwikkeling en de aangifte erfbelasting.

Advies

Na het overlijden worden nabestaanden vaak geconfronteerd met allerlei zaken die geregeld moeten worden. Zaken waar op dat moment vaak geen aandacht voor is, of die ingewikkeld zijn, tot onenigheid leiden of door omstandigheden lastig realiseerbaar zijn. 

Als er al iemand in de familie of kennissenkring is die zaken moet gaan regelen, wil die persoon graag advies of de mogelijkheid tot overleg. Voor al dit soort zaken kan de Nalatenschapsadviseur u van dienst zijn, helpen of adviseren.

Vanuit ons bestaande administratiekantoor is deze nieuwe dienstverlening opgestart.

Testament beoordeling

Een testament wordt vaak na het afsluiten heel goed opgeborgen, waarna er nooit meer naar omgekeken wordt. En dat blijkt in de praktijk weleens voor problemen te zorgen. Door diverse oorzaken kan het zijn dat het testament niet meer aansluit op de praktijk of huidige wensen.

Neemt u daarom even de tijd om naar uw testament te laten kijken. In een uurtje tijd, wordt uw huidige situatie/relatie en wensen vergeleken met uw testament. Daarna ontvangt u een helder advies.

Stichting RegisterExecuteurs

In het najaar van 2020 zijn wij aangesloten bij Stichting RegisterExecuteurs. Dit is een landelijk samenwerkingsverband van RegisterExecuteurs, waardoor gebruik gemaakt kan worden van elkaars kennis en ervaring. Een gezamenlijke stichting zorgt ervoor dat werkzaamheden altijd door zullen gaan, mocht een RegisterExecuteur hier zelf niet toe in staat zijn. Erg belangrijk natuurlijk omdat met name op het gebied van executeurschap vaak sprake is van werkzaamheden die in de toekomst moeten plaats vinden.

 

Kunnen we met u meedenken?

Chris weet alles van financiële administratie en fiscale vraagstukken.
Kan hij met u meedenken? Neem contact met ons op, en we maken een afspraak!

Administratiekantoor Emmeloord

Reaal 9-a
8305 BP
Emmeloord

0527 – 612206

info@administratiekantooremmeloord.nl