Fiscale diensten

Elke ondernemer heeft te maken met belastingen, het ondernemerschap brengt nou eenmaal fiscale verplichtingen met zich mee. 

Of het nu gaat om de aangifte inkomstenbelasting, omzetbelasting of vennootschapsbelasting, uw aangifte wordt altijd met zorg en aandacht opgesteld.

Aangifte inkomstenbelasting

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting moet u aangifte doen over de winst uit onderneming. Naast de winst uit de onderneming dient u andere inkomsten, bezittingen en schulden ook aan te geven. Wij hanteren een checklist waarmee u voor uzelf kunt nagaan welke dingen van belang zijn bij de aangifte inkomstenbelasting. Deze checklist kunt u ingevuld en onderbouwd met digitale kopieën naar ons sturen. Op basis van deze gegevens stellen wij de aangifte voor u en uw (fiscale) partner op, hiervoor gebruiken wij professionele aangiftesoftware.

Bij de aangifte inkomstenbelasting ontvangt u ook het jaarrapport van uw onderneming. Uit de aangifte blijkt hoeveel belasting u moet betalen, of dat u recht heeft op een teruggaaf. Ook wordt de bijdrage ZVW berekend en wordt er gekeken of u recht heeft op toeslagen. Deze toeslagen kunnen wij vervolgens voor u aanvragen.

De rapporten kunnen gezamenlijk doorgelopen worden zodat vragen en onduidelijkheden direct besproken kunnen worden.

Na akkoordbevinding van u (en uw partner) dienen wij de aangifte in.

Aangifte omzetbelasting

Afhankelijk van het type onderneming, kan de aangifte omzetbelasting een complexe en tijdrovende bezigheid zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld te maken krijgen met ICP, verleggingen of met de margeregeling. Er gelden verschillende tijdvakken voor de omzetbelasting, namelijk een aangifteplicht per maand, kwartaal of jaar.

 

Administratiekantoor Emmeloord ondersteunt u bij de aangifte omzetbelasting of neemt deze volledig uit uw handen. Op die manier bent u er zeker van dat het tijdig en op de juiste manier gebeurt.

Aangifte vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting is de belasting die een onderneming met een rechtspersoonlijkheid afdraagt over de belastbare winst.

De belastbare winst wordt vastgesteld op basis van de alsmaar veranderende fiscale wetgeving en kan afwijken van de commerciële winst van de onderneming. Daarom is het belangrijk om op de hoogte te zijn van fiscale wetgeving. Administratiekantoor Emmeloord is altijd op de hoogte van de laatste veranderingen, en daarom in staat om u het berekenen en het indienen van de aangifte uit handen te nemen.

Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een eenmanszaak of een VOF, hoeven geen aangifte vennootschapsbelasting te doen. Zij betalen inkomstenbelasting over hun winst.

Kunnen we met u meedenken?

Chris weet alles van financiële administratie en fiscale vraagstukken.
Kan hij met u meedenken? Neem contact met ons op, en we maken een afspraak!

Administratiekantoor Emmeloord

Reaal 9-a
8305 BP
Emmeloord

0527 – 612206

info@administratiekantooremmeloord.nl