FacebookTwitter

Onze diensten

  • Financiële administratie
  • Loonadministratie
  • Fiscale diensten
  • Startersbegeleiding
  • Nalatenschapsadviseur

Laatste nieuws

Het is weer tijd voor de belastingaangifte

7 februari 2019 09:39 Belastingaangifte goed en snel geregeld.Voor veel …

Led verlichting voor Administratiekantoor Emmeloord

24 september 2018 12:40 Administratiekantoor Emmeloord heeft een belangrij …

Nu is het de tijd om over te stappen

8 december 2017 12:47 Van accountant of administratiekantoor wisselen do …

Startersevenement

18 oktober 2017 14:08 1 November, Startersevenement Rabobank …

Vijf jarig bestaan

12 mei 2016 14:56 Administratiekantoor Emmeloord bestaat vijf jaar! …

Nalatenschapsadviseur



Na het overlijden worden nabestaanden vaak geconfronteerd met allerlei zaken die geregeld moeten worden. Zaken waar op dat moment vaak geen aandacht voor is, of die ingewikkeld zijn, tot onenigheid leiden of door omstandigheden lastig realiseerbaar zijn. Als er al iemand in de familie of kennissenkring is die zaken moet gaan regelen, wil die persoon graag advies of de mogelijkheid tot overleg. Voor al dit soort zaken kan de Nalatenschapsadviseur u van dienst zijn, helpen of adviseren.
Vanuit ons bestaande administratiekantoor is deze nieuwe dienstverlening opgestart. Hiervoor is ook een aparte website ingericht waar u meer kunt lezen over deze dienstverlening.
Het adres is:  www.denalatenschapsadviseur.nl .

In het najaar van 2020 zijn wij aangesloten bij Stichting RegisterExecuteurs. Dit is een landelijk samenwerkingsverband van RegisterExecuteurs, waardoor gebruik gemaakt kan worden van elkaars kennis en ervaring. Een gezamenlijke stichting zorgt er voor dat werkzaamheden altijd door zullen gaan, mocht een RegisterExecuteur hier zelf niet toe in staat zijn. Erg belangrijk natuurlijk omdat met name op het gebied van executeurschap vaak sprake is van werkzaamheden die in de toekomst moeten plaats vinden.
Op de uitgebreide website is veel informatie te vinden, www.register-executeur.nl

Logo RegisterExecuteur